RSL - Rockschool

Το RSL Classical είναι η νεότερη προσθήκη στο χαρτοφυλάκιο διαβαθμισμένων μουσικών εξετάσεων των RSL Awards. Η RSL παρέχει διαβαθμισμένες εξετάσεις με προγράμματα κλασικής μουσικής σε πιάνο, βιολί και κιθάρα!


Η RSL- Rockschool είναι η No1 Rock Εξεταστική Επιτροπή της Ευρώπης. Οι πιστοποιήσεις μας καλύπτουν τα βασικά ροκ όργανα  καθώς άλλες πτυχές σπουδών όπως μουσική σύνθεση, μουσική τεχνολογία, ικανότητες απόδοσης/ εκτέλεσης, ψηφιακά συνθεσάιζερ και επιχειρηματικές ικανότητες.

Ο εκπαιδευτικός Norton York και ο συνάδελφός του Dr. Simon Pitt ίδρυσαν το Rockschool το 1991. 
Συνειδητοποίησαν ότι οι ροκ μουσικοί δεν είχαν τις ίδιες προσβάσεις σε πιστοποίηση και εκπαίδευση όπως οι μουσικοί της κλασσικής μουσικής και αποφάσισαν να το αλλάξουν.

Το 1993, στη Rockschool ξεκίνησαν οι πρώτες ολοκληρωμένες διαβαθμισμένες εξετάσεις ηλεκτρικής κιθάρας, μπάσου & ντράμς.  Από τότε, τα προγράμματα διδασκαλίας έχουν επεκταθεί και πλέον καλύπτονται και μαθήματα πιάνου και φωνητικής, προσφέροντας υψηλότερα επίπεδα διπλωμάτων. 

Η Rockschool έλαβε εγκριση από το Ηνωμένο Βασίλειο, Ουαλία και Νότια Ιρλανδία από το QCA το 2002.  Όλα τα πιστοποιητικά της Rockschool αναγνωρίζονται από το ACF από τα μέσα του 2010, το οποίο σημαίνει ότι οι υποψήφιοι μπορούν να εξασφαλίσουν τις σπουδές τους με ένα αναγνωρισμένο πτυχίο από τη Rockschool.
Ελληνικα :  http://www.rockschoolgreece.com/
           
        Αγγλικά :https://www.rslawards.com/Diplomas
Τα Διπλώματα της Rockschool χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:
Performance Diplomas
Teaching Diplomas
Και τα επίπεδά τους είναι 2:
Επίπεδο (level) 4: Πρωτοετή Απόφοιτου Πανεπιστημίου για Bachelor Degree
Επίπεδο (level) 6: Απόφοιτου Πανεπιστημίου για Bachelor Degree

Performance Diplomas

Απαιτήσεις εξέτασης:
Ο υποψήφιος πρέπει να είναι άνω των 16 ετών και να έχει επιτύχει ένα minimum της τάξης του Gr.8 ή κάποιου επίσης ιδίου επιπέδου εξετάσεων ή του επιπέδου του Level 3 ή πάλι κάποιας ισάξιας εξέτασης μουσικής.
Παρτιτούρες
Οι παρτιτούρες πρέπει να υποβάλλονται στον εξεταστή
Οι υποψήφιοι πρέπει να διαβεβαιώσουν ότι έχουν υποβάλλει τις πρωτότυπες παρτιτούρες (όχι φωτοτυπίες)
ΟΛΑ τα κομμάτια των εξετάσεων πρέπει να παιχτούν απ’ έξω.
Οι ταμπλατούρες της κιθάρας & της ντραμς δεν είναι δεκτές αν δεν είναι πλήρεις οι σημειογραφίες τους.
Audio
Τα Backing tracks είναι υπ’ ευθύνη του υποψήφιου
Τα Audio πρέπει να είναι γραμμένα σε CD ή σε μορφή inWAV.
Εξοπλισμός
Για τις προδιαγραφές του μουσικού οργάνου, παρακαλούμε ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα της Rockschool.
Υλικό Προώθησης
Το υλικό στήριξης και προώθησης πρέπει να παρουσιάζεται στον εξεταστή, συμπεριλαμβανομένων και στοιχείων προώθησης ιστοσελίδας σε μορφή screen shots.
Diploma in Music Performance -Level 4
Διαδικασία Εξέτασης:
Βήμα Πρώτο: Quick Study Piece
Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν και να εκτελέσουν ένα άγνωστο κομμάτι (quick study piece) σε ένα backing track, διάρκειας 2½ -3 λεπτών. Το QSP απαιτεί ο υποψήφιος να δείξει τις προχωρημένες γνώσεις του πάνω στη μουσική, στον αυτοσχεδιασμό και στην ικανότητα ανάγνωσης. Το QSP δίνεται στον υποψήφιο 45 λεπτά πριν την εξέτασή του και μπορεί να το παίξει σε οποιαδήποτε σειρά κατά την διάρκεια της εξέτασης.
Βήμα Δεύτερο: Πρόγραμμα Εκτέλεσης
Στους υποψηφίους ζητάνε να παίξει ένα συνεκτικό & ισορροπημένο πρόγραμμα δημοφιλών κομματιών διάρκειας 20-25 λεπτών στο σύνολο. Το πρόγραμμα αυτό μπορεί να εκτελεστεί με backing tracks που θα έχει διαλέξει ο ίδιος. Τουλάχιστον δύο από τα κομμάτια που θα παίξει πρέπει να αποδίδουν την τεχνική επιδεξιότητα & τις ικανότητες σόλου του υποψηφίου σε προχωρημένο επίπεδο.
Τα προτεινόμενα κομμάτια θα τα βρείτε παρακάτω.
Βήμα Τρίτο: Προώθηση
Ο υποψήφιος πρέπει να υποβάλλει στον εξεταστή υλικό προώθησης της παρουσίασης όπως αφίσες, φυλλάδια, ιστοσελίδες (πχ ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης, καλλιτεχνική ιστοσελίδα κτλ) ή οποιοδήποτε άλλο μέσο. Το υλικό αυτό υποβάλλονται στον εξεταστή πριν τις εξετάσεις εκτέλεσης
Βήμα Τέταρτο: Προφορικά
Ο εξεταστής θα κάνει κάποιο συγκεκριμένο αριθμό από ερωτήσεις που αφορούν την επιλογή του ρεπερτορίου του υποψηφίου, την άποψή του για την παρουσίαση & την προώθηση, καθώς και ερωτήσεις πάνω σε θέμα ασφάλειας & υγείας ενός υποψηφίου για το μουσικό όργανό του.
Διαδικασία Εξέτασης:
Βήμα Πρώτο: Quick Study Piece
Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν και να εκτελέσουν ένα άγνωστο κομμάτι (quick study piece) σε ένα backing track, διάρκειας 3 - 3½ λεπτών . Το QSP απαιτεί ο υποψήφιος να δείξει τις προχωρημένες γνώσεις του πάνω στη μουσική, στον αυτοσχεδιασμό και στην ικανότητα ανάγνωσης. Το QSP θα δοθεί στον υποψήφιο 45 λεπτά πριν την εξέτασή του ο οποίος μπορεί να το παίξει σε οποιαδήποτε σειρά κατά την διάρκεια της εξέτασης.
Βήμα Δεύτερο: Πρόγραμμα Εκτέλεσης
Ζητείται από τους υποψηφίους να παίξουν ένα συνεκτικό & ισορροπημένο πρόγραμμα δημοφιλών κομματιών διάρκειας 25-30 λεπτών στο σύνολο. Ένα μινιμουμ των 2 κομματιών πρέπει να παιχτεί με έναν τουλάχιστον επιπλέον μουσικό και τουλάχιστον 2 κομμάτια πρέπει να έχουν τα στοιχεία υψηλού επιπέδου της τεχνικής επιδεξιότητας του υποψηφίου καθώς και τις ικανότητες του στα σόλο. Σε περίπτωση που παίξει κάποιο πρόγραμμα διασκευών, τουλάχιστον το ένα κομμάτι πρέπει να δείχνει σημαντική αναδιατύπωση ότι να προδίδει την αυθεντικότητα του.
Βήμα Τρίτο: Προώθηση
Ο υποψήφιος πρέπει να υποβάλλει στον εξεταστή υλικό προώθησης της παρουσίασης όπως αφίσες, φυλλάδια, ιστοσελίδες (πχ ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης, καλλιτεχνική ιστοσελίδα κτλ) ή οποιοδήποτε άλλο μέσο. Το υλικό αυτό υποβάλλονται στον εξεταστή πριν την τις εξετάσεις εκτέλεσης.
Βήμα Τέταρτο: Προφορικά
Ο εξεταστής θα κάνει κάποιο συγκεκριμένο αριθμό από ερωτήσεις που αφορούν την επιλογή του ρεπερτορίου του υποψηφίου, την άποψή του για την παρουσίαση & την προώθηση, καθώς και ερωτήσεις πάνω σε θέματα ευθύνης, ασφάλειας & υγείας ενός υποψηφίου για το μουσικό όργανό του.

Licenciate in Music Performance -Level 6Απαιτήσεις εξέτασης:Ο υποψήφιος πρέπει να είναι άνω των 18 ετών και να έχει το Diploma Level 4 ή κάποιου επίσης ιδίου επιπέδου δίπλωμα Παρτιτούρες

 • Οι παρτιτούρες πρέπει να υποβάλλονται στον εξεταστή
 • Οι υποψήφιοι πρέπει να διαβεβαιώσουν ότι έχουν υποβάλλει τις πρωτότυπες παρτιτούρες (όχι φωτοτυπίες)
 • ΟΛΑ τα κομμάτια των εξετάσεων πρέπει να παιχτούν απ’ έξω.
 • Οι ταμπλατούρες της κιθάρας & της ντραμς δεν είναι δεκτές αν δεν είναι πλήρεις οι σημειογραφίες τους.Audio

 • Τα Backing tracks είναι υπ’ ευθύνη του υποψήφιου
 • Τα Audio πρέπει να είναι γραμμένα σε CD ή σε μορφή inWAV.Εξοπλισμός

 • Για τις προδιαγραφές του μουσικού οργάνου, παρακαλούμε ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα του Rockschool.Υλικό Προώθησης

 • Το υλικό στήριξης και προώθησης πρέπει να παρουσιάζεται στον εξεταστή, συμπεριλαμβανομένων και στοιχείων προώθησης ιστοσελίδας σε μορφή screen shots.
Διαδικασία Εξέτασης:


Βήμα Πρώτο: Quick Study Piece
Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν και να εκτελέσουν ένα άγνωστο κομμάτι (quick study piece) σε ένα backing track, διάρκειας 3 - 3½ λεπτών . Το QSP απαιτεί ο υποψήφιος να δείξει τις προχωρημένες γνώσεις του πάνω στη μουσική, στον αυτοσχεδιασμό και στην ικανότητα ανάγνωσης. Το QSP θα δοθεί στον υποψήφιο 45 λεπτά πριν την εξέτασή του ο οποίος μπορεί να το παίξει σε οποιαδήποτε σειρά κατά την διάρκεια της εξέτασης.

Βήμα Δεύτερο: Πρόγραμμα Εκτέλεσης
Ζητείται από τους υποψηφίους να παίξουν ένα συνεκτικό & ισορροπημένο πρόγραμμα δημοφιλών κομματιών διάρκειας 25-30 λεπτών στο σύνολο. Ένα μινιμουμ των 2 κομματιών πρέπει να παιχτεί με έναν τουλάχιστον επιπλέον μουσικό και τουλάχιστον 2 κομμάτια πρέπει να έχουν τα στοιχεία υψηλού επιπέδου της τεχνικής επιδεξιότητας του υποψηφίου καθώς και τις ικανότητες του στα σόλο. Σε περίπτωση που παίξει κάποιο πρόγραμμα διασκευών, τουλάχιστον το ένα κομμάτι πρέπει να δείχνει σημαντική αναδιατύπωση ότι να προδίδει την αυθεντικότητα του.

Βήμα Τρίτο: Προώθηση
Ο υποψήφιος πρέπει να υποβάλλει στον εξεταστή υλικό προώθησης της παρουσίασης όπως αφίσες, φυλλάδια, ιστοσελίδες (πχ ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης, καλλιτεχνική ιστοσελίδα κτλ) ή οποιοδήποτε άλλο μέσο. Το υλικό αυτό υποβάλλονται στον εξεταστή πριν την τις εξετάσεις εκτέλεσης.

Βήμα Τέταρτο: Προφορικά

Ο εξεταστής θα κάνει κάποιο συγκεκριμένο αριθμό από ερωτήσεις που αφορούν την επιλογή του ρεπερτορίου του υποψηφίου, την άποψή του για την παρουσίαση & την προώθηση, καθώς και ερωτήσεις πάνω σε θέματα ευθύνης, ασφάλειας & υγείας ενός υποψηφίου για το μουσικό όργανό του.
                                   Teaching DiplomasΟ στόχος του συγκεκριμένου διπλώματος είναι να χορηγήσει ένα ευέλικτο, επαγγελματικό δίπλωμα για έμπειρους μουσικούς & μουσικής τεχνολογίας ώστε να αποκτήσουν την ικανότητα να μεταδώσουν τις γνώσεις τους σε άλλους.Diploma in Music Teaching -Level 4Το Δίπλωμα Διδασκαλίας του Level 4 (4ου Επιπέδου) απευθύνεται σε εκείνους τους υποψήφιους που είτε δεν έχουν καμία επίσημη εμπειρία διδασκαλίας αλλά επιθυμούν να γίνουν δάσκαλοι ή οι υποψήφιοι που είναι ήδη δάσκαλοι, διδάσκουν χωρίς να έχουν όμως ιδιαίτερη εμπειρία.

 Απαιτήσεις εξέτασης: • Ο υποψήφιος πρέπει να έχει κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας του
 • Να έχει ένα Certificate επιπέδου Gr.8 ή Level 3 
Διαδικασίες εξέτασης:
Οι συγκεκριμένες εξετάσεις χωρίζονται σε 2 μέρη (units). Στο πρώτο μέρος ο υποψήφιος καλείται να παραδώσει υλικά που έχει προετοιμάσει (βίντεο κτλ) ως στοιχεία που αποδεικνύουν τις ικανότητες του στη διδασκαλία και στο σχεδιασμό μαθημάτων σε ένα ευρύ φάσμα διδασκαλίας.
Σε περίπτωση που το πρώτο μέρος δεν είναι πλήρες ή υπάρξουν κάποιες ελλείψεις, δίνεται στον υποψήφιο η ευκαιρία να κάνει παράδοση εκ νέου. Αφού ολοκληρωθεί  το Unit 1 τότε καλείτε ο υποψήφιος να συνεχίσει στο δεύτερο μέρος.
 Στο δεύτερο μέρος είναι το πρακτικό μέρος της εξέτασης όπου ο υποψήφιος παρακολουθεί μια ειδικά διαμορφωμένη εξέταση που διευθύνει το Rockschool.

UNIT 1: Οι υποκατηγορίες του πρώτου μέρους αφορούν
 • Παράδοση ενός DVD/Video ενός μαθήματος σε δράση
 • Οι ορχηστρικές/ μουσικοτεχνολογικές ικανότητες του υποψηφίου
 • Portfolio Σχεδιασμού μαθήματος & practice logs (αρχεία εξάσκησης/ κατάσταση πρακτικών διαδικασιών)

UNIT 2: Το περιεχόμενο είναι διαμορφωμένο από 2 κύριες μορφές των στοιχείων

 • Session 1 – Μέρος 1ο : Εκτίμηση των γενικών τεχνικών διδασκαλίας σε dvd
 • Session 1 – Μέρος 2ο: Εκτίμηση εκτελέσεων σπουδαστών
 • Session 2: Πρακτικές εξετάσεις/ συζητήσεις μεθόδων διδασκαλίας, πρακτικές μικρών επιχειρήσεων & ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. (40 λεπτά)

Licenciate in Music Teaching -Level 6
Το Δίπλωμα Διδασκαλίας του Level 6 (6ου Επιπέδου) απευθύνεται σε εκείνους τους υποψήφιους που είτε δεν έχουν καμία επίσημη εμπειρία διδασκαλίας αλλά επιθυμούν να γίνουν δάσκαλοι ή οι υποψήφιοι που είναι ήδη διδάσκουν χωρίς να έχουν όμως ιδιαίτερη εμπειρία.Απαιτήσεις εξέτασης: • Ο υποψήφιος πρέπει να έχει κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας του
 • Να έχει ένα Certificate επιπέδου Gr.8 ή Level 3Διαδικασίες εξέτασης:Οι συγκεκριμένες εξετάσεις χωρίζονται σε 2 μέρη (units). Στο πρώτο μέρος ο υποψήφιος καλείται να παραδώσει υλικά που έχει προετοιμάσει (βίντεο κτλ)ως στοιχεία που αποδεικνύουν τις ικανότητες του στη διδασκαλία και στο σχεδιασμό μαθημάτων σε ένα ευρύ φάσμα διδασκαλίας.

Σε περίπτωση που το πρώτο μέρος δεν είναι πλήρες ή υπάρξουν κάποιες ελλείψεις, δίνεται στον υποψήφιο η ευκαιρία να κάνει παράδοση εκ νέου. Αφού ολοκληρωθεί  το Unit 1 τότε καλείτε ο υποψήφιος να συνεχίσει στο δεύτερο μέρος.

Στο δεύτερο μέρος είναι το πρακτικό μέρος της εξέτασης όπου ο υποψήφιος παρακολουθεί μια ειδικά διαμορφωμένη εξέταση που διευθύνει το Rockschool.  UNIT 1: Οι υποκατηγορίες του πρώτου μέρους αφορούν
 • Παράδοση ενός DVD/Video ενός μαθήματος σε δράση
 • Οι ορχηστρικές/ μουσικοτεχνολογικές ικανότητες του υποψηφίου
 • Portfolio Σχεδιασμού μαθήματος & practice logs (αρχεία εξάσκησης/ κατάσταση πρακτικών διαδικασιών)

UNIT 2: Το περιεχόμενο είναι διαμορφωμένο από 2 κύριες μορφές των στοιχείων
 • Session 1 – Μέρος 1ο : Εκτίμηση των γενικών τεχνικών διδασκαλίας σε dvd
 • Session 1 – Μέρος 2ο: Εκτίμηση εκτελέσεων σπουδαστών
 • Session 2: Πρακτικές εξετάσεις/ συζητήσεις μεθόδων διδασκαλίας, πρακτικές μικρών επιχειρήσεων & ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. (40 λεπτά)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
Ημερομηνίες εξετάσεων
Οι εξετάσεις των οργάνων γίνονται μία φορά το χρόνο, μέσα Μαΐου με τέλη Ιουνίου. Οι αιτήσεις γίνονται από αρχές Οκτωβρίου έως τέλος Νοεμβρίου.

Δικαίωμα εξετάσεων και επιλογή επιπέδου
Στις εξετάσεις μπορούν να συμμετέχουν σπουδαστές από όλη την Ελλάδα ανεξαρτήτως εθνικότητας. Στις εξετάσεις μπορεί να πάρει μέρος οποιοσδήποτε σπουδαστής, ανεξαρτήτως ηλικίας ή επιπέδου. Για τις εξετάσεις των grades, δε χρειάζεται προηγούμενος τίτλος σπουδών. Μπορούν να δοθούν εξετάσεις σε οποιοδήποτε από τα επίπεδα, χωρίς να διατηρηθεί συγκεκριμένη σειρά. Αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος πχ. δώσει το gr.3 δεν είναι υποχρεωμένος την επόμενη χρονιά να δώσει το gr.4 αλλά μπορεί να δώσει το 5,6 ή ακόμα και μεγαλύτερο επίπεδο. Μπορεί ακόμα να κάνει ένα συμβουλευτικό μάθημα εισαγωγής με κάποιον καθηγητή του αντίστοιχου εξεταστικού κέντρου για να βρει το κατάλληλο επίπεδο στο οποίο θα δώσει εξετάσεις.

Σπουδαστές με ειδικές ανάγκες
Το εξεταστικό κέντρο πρέπει να έχει ενημερωθεί δύο μήνες πριν τις εξετάσεις για οποιαδήποτε επιπλέον παροχή χρειάζεται ένα άτομο με ειδικές ανάγκες.

Εξέταστρα
Πλήρης κατάλογος των εξετάστρων δίνεται στις αρχές Οκτωβρίου. Οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται από το εξεταστικό κέντρο ή τους κατά τόπους αντιπροσώπους. Τα εξέταστρα καταβάλλονται  έως 30 Ιανουαρίου. Σε περίπτωση παραίτησης του σπουδαστή από τις εξετάσεις, τα χρήματα δεν επιστρέφονται, δε μεταφέρονται σε επόμενη εξεταστική περίοδο ούτε μεταφέρονται σε άλλο σπουδαστή. Επιστροφή χρημάτων γίνεται μόνο με υποβολή ιατρικής βεβαίωσης στην αγγλική γλώσσα και έγκρισής της από τη Rockschool.

Γλώσσα
Όλες οι εξετάσεις γίνονται στην Αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση που χρειάζεστε μεταφραστή, πρέπει να ενημερώσετε τη γραμματεία του κέντρου μας δύο μήνες πριν τις εξετάσεις.

Παρτιτούρες
Δεν επιτρέπεται η χρήση φωτοτυπίας των βιβλίων της Rockschool ή των επιπλέον κομματιών. Για τη διευκόλυνση γυρίσματος σελίδας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί φωτοτυπία της, την οποία θα κρατήσει ο εξεταστής στο τέλος της εξέτασης.

Κομμάτια ελεύθερης επιλογής
Ο υποψήφιος πρέπει να έχει μαζί του την πρωτότυπη παρτιτούρα και μία φωτοτυπία για τον εξεταστή. Αν δεν προσκομίσει το κομμάτι σε παρτιτούρα, θα βαθμολογηθεί με μηδέν. Το backing track (CD συνοδεία) δε πρέπει να περιλαμβάνει το σόλο. Αν δεν πληρεί τις προϋποθέσεις, θα βαθμολογηθεί με μηδέν.

Είσοδος στην αίθουσα εξετάσεων
Δεν επιτρέπεται να βρίσκεται στην αίθουσα εξετάσεων κανείς, εκτός του υποψήφιου και του εξεταστή. Εξαιρείται ο μουσικός που συνοδεύει κάποιο κομμάτι, μόνο σ' αυτό το σημείο της εξέτασης, ο μεταφραστής (αν έχει ζητηθεί) και ο συνοδός υποψήφιου με ειδικές ανάγκες (αν έχει ζητηθεί).

Προσφυγή
Αν κάποιος εξεταζόμενος θεωρήσει ότι αδικήθηκε κατά τη διάρκεια της εξέτασης ή στη βαθμολογία, μπορεί να υποβάλει αίτηση διαμαρτυρίας μέσα σε 30 μέρες από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Τα ονόματα όλων των επιτυχόντων, ανακοινώνονται αμέσως στο ελληνικό site. Οι αναλυτικές βαθμολογίες δε δημοσιεύονται αλλά ενημερώνεται ο κάθε εξεταζόμενος προσωπικά. Η αίτηση (appeal) δίνεται στο εξεταστικό κέντρο, το οποίο την προωθεί στην Rockschool.
Περισσότερες λεπτομέρειες στο: http://www.rockschool.co.uk/qualifications/generalinformation/appeals/

Μετάφραση
Το site αυτό είναι μεταφρασμένο από το αντίστοιχο αγγλικό για διευκόλυνση των σπουδαστών. Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, συμβουλευτείτε και το αγγλικό site (www.rockschool.co.uk). Σε κάθε σελίδα του ελληνικού site, υπάρχει link για το αγγλικό.