ΦΕΚ 500Β - 16-9-1987 - Κλασική κιθάρα, κρουστά, τσέμπαλο