ΦΕΚ 530Β / 23-3-2009 - Διεύθυνση Ορχήστρας και Χορωδίας